PATIËNTENZONE

MEER INFORMATIE OVER ACTIEVE OOGPLANKEN

WIST U DAT…?

De actieve oogplank is een diagnostisch hulpmiddel om te controleren of de oculomotorische spieren goed presteren qua coördinatie en uithoudingsvermogen, en het is tevens een werkinstrument om genoemde aandoeningen te verbeteren.

Ze helpt bij het tegengaan van oogmoeheid en oftalmologische migraine. Deze komen vaak 's avonds voor of wanneer er weinig licht is.

De oorzaken van een oculomotorische deficiëntie:

  • Computers en televisie: het oog is altijd bewegingsloos en kijkt vanop eenzelfde afstand. Bij films wordt het oog vaak overbelast met korte, snelle variaties.
  • Genetisch: bijziendheid...
  • Onaangepaste brillenglazen.

POSTURALE ACTIE

Als één oog zwakker is dan zijn buurman, is de eerste reflex van de hersenen om dat oog naar voren te bewegen door het hoofd te draaien. Als een oog in hyperforie is (hoger oog in rust), zal het hoofd buigen om een horizontale blik te bekomen. De hersenen doen hun uiterste best om een horizontale blik te garanderen. Dit is de eerste posturale prioriteit. De actieve oogplank wordt gebruikt voor de revalidatie van de oogspieren, horizontaal of verticaal, afhankelijk van het gewenste spierwerk.

DOELSTELLINGEN

  • Vechten tegen oogmoeheid.
  • Versterken van de oculomotorische spieren, voornamelijk door het uithoudingsvermogen te verbeteren.
  • Revalidatie van de coördinatie van de oculomotorische spieren (boven, onder, links en rechts).Bevordert het werk van beide ogen samen.
  • Verbetering van de oculomotorische proprioceptie.
  • Werken op houding in neerwaartse ketting: het is belangrijk te weten dat een insufficiëntie van de oogspieren (vaak asymmetrisch) heel vaak voorkomt en dat ze de hoofdhouding kan verstoren. Dankzij deze plank is het makkelijk geworden om de musculatuur en de proprioceptie van de ogen te revalideren en zo posturale stoornissen gerelateerd aan oculomotorische insufficiëntie, teniet te doen. Deze plank is een onmisbaar hulpmiddel voor een perfecte orthoptische revalidatie.

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE
ACTIEVE OOGPLANKEN

De actieve oogplank
De actieve oogplank bestaat uit 5 assen.

Horizontale houding: de kijklijn ontdubbelt zich en kruist op één punt.
Verticale houding: elk oog ziet een lijn. Ze moeten ook op hetzelfde punt gekruist worden.
Perfecte symmetrie van de actieve oogplank.

Locatie van de neus om het convergentiewerk te vergemakkelijken. Het bord kan vervolgens naar omhoog worden gebracht om de centrale as op ooghoogte te plaatsen (moeilijker).

Interessant om te defocaliseren: verre kruising en onmiddellijke dichte kruising zonder progressie.

2 moeilijkheidsgraden: actieve oogplanken A en B

AOP A verbetert het uithoudingsvermogen (+++), de kracht (+) en de coördinatie (+++).
AOP B verbetert de sterkte (+++) nog meer.
logo kinepod