PATIËNTENZONE

MEER WETEN OVER MONDACTIVATOREN

WIST JE DAT…?

Asymmetrisch kauwen veroorzaakt door gemixt voedsel vanaf zeer jonge leeftijd (het voedsel heeft de tijd niet om van links naar rechts te bewegen) bevordert een asymmetrische spiertonus die leidt tot een schuine hoofdhouding. Zodra het hoofd gebogen is, ontstaat een overhangende lichaamshouding en kunnen neerwaartse compenserende spanningen ontstaan.

MONDACTIVATOREN EN KINDEREN

MONDACTIVATOREN EN KINDEREN

Bij kinderen werken we op het gebit door de spieren op een evenwichtige manier te versterken dankzij de AMO (actieve mondorthese) en de AMS (actieve mondspeen). . Het bot is buigzaam en de spieren trekken het kaakbeen om de kaken van elkaar te scheiden. De tongversterking duwt op het gehemelte om het vorm te geven en het bovenste kaakbeen te doen wijken. Melktanden zijn kleiner en minder in aantal dan de definitieve tanden, en daarom is het belangrijk om de spieren te versterken zodat de kaken gescheiden worden en een orthodontische (beugel)behandeling in de adolescentie vermeden kan worden.

De AMS heeft ook een passieve orthodontische werking op de tanden. Ze zet druk op de tanden en heeft een stuurfunctie door de dubbele beugel in fysiologische klasse 1. Het is ook belangrijk om te weten dat een druk van 1,6 g op een tand gedurende 8 weken voldoende is om deze met 1 mm te laten bewegen. Bij kinderen is het bot buigzaam en is de orthodontische werking makkelijker. Bij volwassenen staat het bot stevig vast. Het alveolaire bot daarentegen is poreuzer op 1 mm rond de tand. Kortom, de tand kan 1 mm bewegen door de tandenbeugel aan te spannen.

De AMS is een vervanger voor conventionele spenen en duimzuigen, waardoor een verlaging van de tong en orthodontische misvorming bevorderd worden. De klassieke speen is niet storend vóór de leeftijd van 2 jaar. Ze is zelfs psychisch gunstig voor het kind omdat het een herinnering is aan de moederband (door de borstvoeding). Vanaf de leeftijd van 2 jaar komen de melktanden tevoorschijn en precies op deze leeftijd moet de klassieke speen worden geweerd, omdat ze een lage tongpositie en tandvervorming in de hand kan werken (door het duwen van de tong). Vervanging door AMS wordt dus vergemakkelijkt en het zuigeffect vervaagt snel. AMS is een psychologische troost voor het kind (net als een knuffel). De klassieke fopspeen mag echter niet abrupt afgenomen worden als het kind hierdoor groot soelaas ervaart. De AMS is het beste initiatief.

De AMS kan worden aangewend vóór de leeftijd van 2 jaar, zodat het kind hiermee zijn tanden kan aanmaken. Hij kan aan de uiteinden knabbelen om de pijn van het doorbreken van de tanden te kalmeren. Op deze manier wordt de AMS des te makkelijker geaccepteerd en zal het kind ze makkelijker kunnen gebruiken als fopspeen zodra hij ze in zijn mond kan stoppen.

Een hypotonie van de tong (lage tong) dwingt hem om steun te vinden op de tanden (in plaats van op het gehemelte). Als de lippen ook hypotonisch zijn, spelen deze niet hun rol als stabiliserende wand die de tanden recht houdt. De tong duwt de tanden naar voren en de lippen geven toe aan de druk. Zo worden de tanden voorwaarts geduwd. Met de AMS (omgekeerd geplaatst) kan het kind de bal van de steel tussen de tanden en de lippen plaatsen. Wanneer het kind de AMS handmatig naar voren trekt, moet het kind zijn lippen samentrekken om het uiteinde van de AMS tussen de tanden en de lippen te houden. Het kind kan ook met zijn lippen in de steel knijpen om ze te versterken.

Een hypotonische tong strekt zich uit en kan het achterste luchtkruispunt tijdens de slaap obstrueren. De tong voorkomt zo dat de lucht van de neus in de longen terechtkomt. Om te kunnen ademen, moet het kind zijn mond opendoen. In gevorderde gevallen is de mond van het kind overdag open. Het kind ademt alleen door de mond.

De AMS en de AMO junior werken dus op de verbetering van de functies :

MONDACTIVATOREN TEGEN BRUXISME

Beugels kunnen ook worden gebruikt om bruxisme tegen te gaan (centraal, lateraal), gekoppeld aan een stresstoestand.

CENTRAAL BRUXISME = gecontroleerd, agressiever klemmen van de kaak, omdat er geen beweging is, vandaar een sterke druk op hetzelfde punt.

LATERAAL BRUXISME =zijdelings, agressiever knarsen op de tanden (sterkere slijtage).

Drie oorzaken van stress die bruxisme bevorderen

- Mechanische belasting (kroon, versleten tandvulling),
- Psychologische stress (toestand van nerveuze spanning),
- Posturale stress (onstabiele voeten, het lichaam is uit balans, en de tanden worden opeengeklemd door het hele lichaam van bovenaf op te spannen ter stabilisering).

In rust raken de tanden elkaar niet. De kaak zweeft en er is dus geen gewrichtsspanning. Het is belangrijk om te weten dat onze tanden slechts 30 minuten per dag echt contact hebben. Als een patiënt overdag (door een eenvoudig contact) en 's nachts de tanden opeenklemt, worden de kaakgewrichten overbelast en raken ze ontstoken. De kaak bevindt zich op 1 mm van het binnenoor en 1 mm van de atlas. Deze 2 elementen lopen gevaar verstoord te worden door de ontsteking die ze treft (via de ontstoken kaakgewrichten).

DE MONDACTIVATOREN TEGEN SNURKEN

De beugels werken tegen snurken via een dubbele actie :

- Passief : een dubbele beugel stabiliseert de mond in een fysiologische positie. De kaak gaat niet naar beneden als je op je rug slaapt, zodat de tong het achterste luchtkruispunt niet belemmert.

- Actief : door de tong te versterken neemt deze minder ruimte in beslag en drukt ze niet langer het achterste kruispunt samen.

MONDACTIVATOREN EN SPORTERS

Mondactivatoren zijn tandbeschermers en verbeteren de respiratoire of cardiovasculaire prestaties.

Waarom presteert een atleet beter door een beugel in zijn mond te plaatsen?

Als een patiënt een gebogen houding heeft zoals de toren van Pisa, moet hij meer energie besteden om zijn evenwicht te bewaren in zijn onevenwicht. Als de beugel het evenwicht van de hoofdhouding herstelt, zal de lichaamshouding zich aanpassen, wat de toename van energie en het leveren van inspanning bevordert.

Naar rechts gebogen hoofdhouding wordt veroorzaakt :
ofwel door een gewoon musculair probleem: de overmatig tonische kauwspieren aan de rechterkant begunstigen een inclinatie naar rechts.
ofwel door een meer consequent probleem waardoor het temporo-mandibulaire gewricht vervormd wordt: een afwijking van de kaak aan de linkerkant begunstigt een rotatie van het hoofd naar rechts (volgens een cirkelboog).

Oorzaken van een afwijkende kaak :
Trauma: Boksen, klap op de kaak,
Patiënt die op zijn buik slaapt (zijdelingse druk op de kaak),
Asymmetrische overbelasting van de spieren, waardoor de kaak op een bepaald moment vervormd wordt.
Hoofdhouding in rechte rotatie: overmatige spanning van de spieren aan de rechterzijde. De oorzaak is vaker oculair.

Correct gebruik van actieve tandbeugels: zacht en langdurig kauwen om het uithoudingsvermogen en de spiercoördinatie (links-rechts) te trainen, lateralisatie en protrusie. De Tedop mondactivator laat een grotere mobiliteit toe in de lateralisatie, en een grotere weerstand tegen de verschillende bewegingen (kauwen, lateralisatie, protrusie).

TECHNISCHE KENMERKEN VAN MONDACTIVATOREN

TECHNISCHE KENMERKEN VAN MONDACTIVATOREN
2 assortimenten: een gepersonaliseerd Kinepod-assortiment voor ‘tandchirurgen’ en een assortiment voor het brede publiek.
OMA tandartsassortiment Foto van een OMA tandartsassortiment

De actieve tandenbeugels werken als een tandgids. Dit dynamische apparaat, dat functioneel wordt genoemd, maakt een perfecte proprioceptieve stimulatie mogelijk (tanden, ligamenten, spieren...), bevordert evenwichtig spierwerk en, hierdoor, een extreme ontspanning van de temporo-mandibulaire gewrichten (kaken).

ACTIES
 • Passieve (dragen in rusttoestand) en actieve (oefeningen) beugel
 • Ontspant de kaken
 • Positioneert de kaak in hoekklasse I
 • Brengt de occlusie in evenwicht
 • Revalidatie door versterking van de spieren in perfect evenwicht (gelijke links-rechts tonus) en in goede coördinatie
 • Versterkt de spieren om snurken tegen te gaan en het hoofd weer in evenwicht te brengen om een posturale actie te verkrijgen
 • Vermindert snurken en verbetert zo de slaap
 • Verbetert functies : stemvorming, slikken, ademen en kauwen
 • Tegengaan van bruxisme, migraine en hoofdpijn
 • Orthodontische revalidatie (functioneel en statisch)
 • Sport: Tandbeschermers en verbetert de prestaties
TECHNICITEIT VAN DE PRODUCTEN
 • Dubbele beugel met randen die op de tanden passen (onder en onder) om spanning op de tanden te plaatsen (passieve correctie om ze recht te zetten) en om weerstand te bieden tegen actieve beweging (protrusie, lateralisatie). Zie hoger voor het tandartsassortiment om een betere werking op het gebit te hebben (en deze aan te passen naargelang van het geval via de tandarts).
  Tandartsassortiment en assortiment groot publiek Tandartsassortiment en assortiment groot publiek
 • Glad uiteindeoppervlak om het glijden van de tanden tijdens de beweging mogelijk te maken, vanwaar het belang om ze niet als passieve klikbare beugels te thermovormen op de tanden, anders zouden ze slechts passief zijn.
 • Dubbele beugel in hoekklasse I (fysiologisch): de beugel plaatst de kaken in een fysiologische positie.
  Dubbele beugel
 • Tongplateau: gidst het gehemelte zodat de tong zich geleidelijk aan in het gehemelte plaatst. Dit plateau is niet aanwezig voor sommige modellen in het tandartsassortiment.
  Tongplateau
 • Het ruwe logo dat achteraan op de beugel is geplaatst, is een stimulatie zodat de tong ermee kan spelen (proprioceptieve contactstimulatie). Nuttig in geval van een lage tong (hypotonisch) = wakker worden.
  proprioceptieve contactstimulatie
 • Het onderste gedeelte van het tongplateau biedt de hypotonische tong (lage tong) de mogelijkheid zich eronder te plaatsen om steun te nemen van boven zodat het doorslikken vergemakkelijkt wordt. 1ste fase van tongversterking. De 2de fase is het logo te bereiken. De 3e stap is het gehemelte te bereiken.
  tongplateau lage tong
 • De verticale dimensie van de beugel (grotere dikte aan de voorkant dan aan de achterkant). Deze dikte zorgt voor een fysiologische articulaire dynamiek van de kaken tijdens het kauwen. Ze biedt een amplitude van fysiologische rotatiebewegingen. Klassieke beugels zijn fijner en hebben geen anterieure dikte. Bij het kauwen erop heeft de kaak geen amplitude en botst ze direct, wat traumatiserend is. Zonder verticale dimensie kan de beugel alleen passief gedragen worden.
  De verticale dimensie van de beugel
 • De bovenste centrale welving laat toe om de labiale rem niet te irriteren tijdens de dynamiek.
 • bovenste boog
 • De achterste uiteinden hebben een dikte die het mogelijk maakt de kaken te ‘decoapteren’ (van elkaar te scheiden) tijdens nachtelijk bruxisme. Deze dikte dient ook als kauwamplitude voor de dynamiek (als ware het een voedingsmiddel).
  Achterste tak
 • De afstand tussen de laterale uiteinden dwingt de tanden ertoe uiteen te gaan als het gehemelte en de onderkaak te smal zijn. Hiervoor is een passief dragen ’s nachts nodig.
  Exclusief model tandartsen Exclusief model tandartsen
 • Palataal contact: de rand (belangrijker op de tandartsassortiment) maakt het mogelijk om druk uit te oefenen op het gehemelte en het te vormen tijdens het kauwen. Dit contact is agressiever in het tandartsassortiment.
  Exclusief model tandartsen Exclusief model tandartsen
 • De AMS heeft een steel zodat het kind het gemakkelijker kan vasthouden (doet denken aan een traditionele speen). Het kind kan het omdraaien om de bal van de steel tussen de tanden en de lippen te plaatsen. De lippen zitten op de tak van de steel. Hij kan met zijn lippen op de tak knijpen om ze te versterken en hij kan de AMS ook handmatig naar voren trekken en met zijn lippen weerstand bieden om ze in zijn mond te houden.
  AMS
 • Verschillende weerstanden in het tandartsassortiment.
 • De mondactivatoren hebben een hogere weerstand vergeleken met de AMO (assortiment grote publiek).
  MONDACTIVATOREN
 • De verdikkingen (openingen) van de mondactivatoren maken een grotere kauwdynamiek mogelijk. De bewegingsamplitude is groter dan bij OMA.
 • De voorste verdikking laat lucht door (vergemakkelijkt het ademen en sportbeoefening).
 • De 3 verdikkingen maken het mogelijk om de kaakgewrichten passief te openen tijdens hevige aanvallen van bruxisme (zijdelings en centraal).
 • De verdikkingen kunnen bij het kauwen de tong en de hypotonische lippen knijpen. Het vereist actieve controle om pijn te voorkomen.
 • De verticale stuwing van de verdikkingen op de tanden is een passieve stimulatie die het bot versterkt door actie-reactie (interessant bij opkruipen van tandvlees). De druk op het bot dwingt het om zichzelf te versterken.
MATERIAAL

Silicemed = Bisfenolvrije, ftalaatvrije, PVC-vrije medische silicone. Elastische en resistente silicone. De dichtheid van de silicone maakt het mogelijk om waargenomen tandheelkundige onregelmatigheden weg te werken (slecht gevormde vullingen, idem voor slecht geplaatste kronen of implantaten). Het feit dat de beugel gemaakt is van soepele silicone bevordert dus een perfecte dentale occlusie. Dit is een mooi voordeel ten opzichte van strakke beugels die geen compensatie kunnen bieden voor onregelmatigheden.

LEEFTIJD EN AFMETINGEN VOOR ALLE BEUGELS

AMS : 2 tot 5 jaar (als de achterste uiteinden te groot zijn, kunnen ze worden ingekort).
OMA Junior : van 5 tot 14 jaar. Geschikt voor volwassenen die een ruimte tussen de hoektanden hebben van minder dan 3 cm.
OMA, mondactivatoren en mondactivatoren+ : boven 14 jaar. Zijn ook geschikt voor kinderen met een ruimte tussen de hoektanden van meer dan 3 cm.

logo kinepod logo tedop